• 0400 853 259
  • tuuskaivuu@gmail.com

Maa-ainesten seulonta on taloudel­lisesti kan­nattava ja ekologinen ratkaisu rakennus­purku­jätteen kier­rät­tämiseen.

Tuus Kaivuu

Maa-aineksen kierrättäminen ja lajittelu seulomalla

Kierrätys on täällä jäädäkseen. Ala kokee jatkuvasti uusia mullistuksia ja innovaatioita. Kierrätämme tulevaisuudessa entistä enemmän erilaisia materiaaleja suoraan kohteessa, tai erilaisten kierrätyskeskuksien kautta.

TuusKaivuu on erikoistunut pilaantuneen maan käsittelyyn. Pilaantunutta maata voidaan käsitellä valmiiksi työmaalla ja erotella siitä erilaisia maa-aineksia, betonia ja jätteitä. Maamassaa voidaan hyödyntää urakan eri vaiheissa samalla, kun kustannukset pysyvät alhaalla ja ympäristö puhtaana.

Maanseulonnan kalustomme mahdollistaa niin pienien ja vaikeasti tavoitettavien kohteiden kuin suurtenkin alueiden tehokkaan ja nopean massanvaihdon.

Ota yhteyttä »

Maa-aineksen kierrättäminen on ekoteko

Kierrätät materiaalit jo kohteessa.

Sekalainen maa-aines on halvempi kierrättää.

Seulalla voidaan tehdä myös inframultaa.

Seulomalla maa-aineksesta saadaan vähennettyä jätettä.

Käytettyä betonia voidaan hyödyntää mm. teiden pohjien tekoon.

Maamassojen seulonta

Seulonta on fiksu, ekologinen ja kannattava ratkaisu maa-aineksen ja rakennuspurkujätteen kierrättämiseen. Jätejae, eli jätemassa, koostuu maa- ja kiviaineesta, betonista, asfaltista, puusta, muovista ja muista kierrätykseen kelpaavista materiaaleista.

Erotteluprosessin jälkeen jätteestä saadaan työmaalle ja kierrätykseen erilaisia hyötymateriaaleja. Jakeet on eroteltu jätemassasta ja voidaan erotella vielä pienemmiksi fraktioiksi.

Miksi et maksaisi vähemmän rakennusjätteen kierrättämisestä?

Jätemaan seulonnalla erotellaan maa-aineksesta uusiokäyttöön menevät, sekä kierrätykseen päätyvät, ainesosat. Jätteiden kierrätys helpottuu ja maksaa näin ollen huomattavasti vähemmän.

Voit myös vuokrata seulan

Tarvittaessa myös vuokraamme seulan käyttöösi minne päin Suomea hyvänsä. Seulaan löytyy monipuoliset lisävarusteet erityisesti betonin ja jätteiden käsittelyyn. 

Ota yhteyttä »

Haluamme olla mukana tekemässä vihreämpää maailmaa - entä sinä?

Ota yhteyttä ja kysy lisää, etsimme kumppaneiksi jätteiden käsittelijöitä, jätteiden parissa työskenteleviä yrityksiä, kaupunkeja, kuntia sekä yksityisiä kotitalouksia. Voit myös vuokrata seulan valtakunnallisesti.