• 0400 853 259
  • tuuskaivuu@gmail.com

Maa-ainesten seulonta

Maanseulonnassa käyttämämme kalusto sopii niin suuriin kuin pieniinkin kohteisiin. Olemme oiva kumppani rakennusliikkeille, kaupungeille ja kunnille, taloyhtiöille sekä yksityisille rakentajille.

Seulottua maa-ainesta voidaan käyttää luvanvaraisesti tierakenteisiin ja piharakenteisiin, sekä kylmien rakennusten täyttöihin. Multaisat jakeet voidaan hyödyntää nurmikon pohjissa ja viherrakentamisessa. Kivet ja erilaiset soralajikkeet voidaan käyttää maisemoinnissa, tai teiden varsilla penkereinä.

Ota yhteyttä »

 

 

Maanseulonta työmaalla - erottele maa-aines hyötykäyttöön

Pystymme kierrättämään jopa uretaanilevyjä sekä villaa rakennustyömailta. Erottelemme puun muusta jätteestä ja toimitamme sen hakekattilaan haketettavaksi. Muovit saadaan uusiokäyttöön tai toimitettua suoraan polttolaitokseen. Maa-ainekset pyritään saamaan niin puhtaaksi, että ne voidaan toimittaa suoraan kierrätykseen, jos niitä ei voida käyttää jo kohteessa.

Betoni voidaan myös murskata ja siitä tehdään betonia uusiokäyttöön infrarakentamisen tarpeisiin. Metallit menevät sulattamoon ja päätyvät sieltä teollisuuden moninaisiin tarpeisiin.

 

Onko tontillesi kertynyt jätettä, joka pitäisi kierrättää?

Seulakauhalla voidaan erotella tontille syntynyt jäte halvempaa ja tehokkaampaa kierrätystä varten

Seulakauhamme pelastaa paisuneilta kierrätyskustannuksilta ja auttaa sinua pääsemään eroon jätteistä luontoa kunnioittaen.

Sekoittuneen maan ja sekajätteen vieminen kaatopaikalle sellaisenaan maksaa huomattavasti enemmän kuin seulottu maa-aines. Autamme uudisrakentajia talon sijoittamisessa tontille ja tontin huolelliseen puhdistamiseen ennen urakan aloittamista.

Tontilla on voinut ennen sijaita tunkio, joka on saastuttanut maaperän. Toinen yleisin syy jätteen kertymiselle on se, että vanha talo on palanut tai mädäntynyt. Tarvitsemme puhdistamiseen muutaman työpäivän lisäksi pääsyn kaivinkoneella kohteeseen.

Tavoitteemme on erotella jätteet ennen kaatopaikkaa

Pystymme erottelemaan maamassasta

  • betonin
  • muovin
  • puun
  • maa-ainekset
  • muut kierrätykseen kelpaavat ainekset

ja näin ollen tarjoamaan erittäin kustannustehokkaan ratkaisun oman tontin puhdistamiseen ja jätteiden kierrättämiseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »

Jätejae = iso massa

Jakeet = kun erotellaan iso massa. Jakeet syntyy kun erotellaan saadaan erilaisia fraktioita

Haluamme olla mukana tekemässä vihreämpää maailmaa - entä sinä?

Ota yhteyttä ja kysy lisää, etsimme kumppaneiksi jätteiden käsittelijöitä, jätteiden parissa työskenteleviä yrityksiä, kaupunkeja, kuntia sekä yksityisiä kotitalouksia. Voit myös vuokrata seulan valtakunnallisesti.